February 20th, 2012
От Хороскопи.net
Публикувано в Политика, кризи, събития

Свали безплатни книги по Астрология от сайта Astroogle

Нептун нагази в дълбоки води

Мечтателят Нептун най-сетне се завърна в своя собствен дом – знака Риби, в петък, на 3 февруари 2012г. и ще остане тук години наред до излизането му през 2025г. Бъдещите години 2024-25 ще бъдат много интересни от гледна точка на световните тенденции, тъй като през 2024г. Плутон, който с влизането си в знака Козирог предизвика световната икономическа и политическа криза, ще влезе в следващия знак – Водолей, а година по-късно и Нептун ще смени знака си преминавайки в Овен. Една конфигурация, която ще даде нов тласък и начало на нов световен цикъл на развитие.

Последното му преминаване през Рибите е през 1862г., но сега неговата енергия именно в този момент е желана и очаквана повече от всякога и едва ли би могла да дойде в по-подходящо време.

Последният век беше време на различията и на търсене на разделение и разслояване, формиране на икономически, религиозни, расови, политически, езикови, териториални, ценностни, сексуални и т.н. различия, като списъкът им може да бъде продължен много. И всички тези различния доведоха до чудовищни престъпления срещу човека, войни и трагедии с масово измерение.

Дали Нептун ще донесе малко спокойствие, което да вдишаме? Дали подухва “вятърът на промяната”?

Нептун в Риби е точно противоположното на това, което беше света до този момент. Нептун представлява онзи невидим поток, който тече под повърхността и който по един естествен начин обединява привидно разделените и заличава разликите. Нептун търси общото, знаменателя под който може да се обединят повече неща, затова и властва над идеалите, духовността, споделеността, все неща, които стоят над индивидуалните потребности и дребния житейски смут.

Нептун в Риби е времето, когато се очаква да се “прекрачат границите” съществуващи дълги години. Границите и различията между отделните хора, нации, религии, обществени строеве, икономически философии, за да се достигне до същността на единната движеща сила. Това е време на осъзнаване как малките разлики са довели до заличаване на големите прилики, които сме спрели да виждаме. До преминаване от общество на Егото към общество, което може да оцелява единствено обединено и грижещо се за отделните свои части.

Това време ще доведе и до осъзнаването, че никой не е достатъчно изолиран от останалия свят и че бурята, която се разрази на икономическо и политическо ниво не може да остане незабелязана, че никой не е абсолютно защитен дори скрит зад парите си и че ако в обществото назрява и се разпростира криза, то тя рано или късно ще засегне всички. Вече стана ясно, че гнилата ябълка в кошницата не може просто да бъде оставена незабелязана, защото тя ще развали и другите.

Нептун ще смени мисленето за ценностите и добруването, показвайки че ако искаме щастлив и спокоен живот, то трябва да инвестираме много повече в общото благо, което е гарант за нашето собствено. Все по-лесно ще става хората да се обединяват в неформални, необвързани с политика и религия течения, само на база на собственото си желание да защитят най-основните си, изконни и естествени свободи и нужди и ще става все по-трудно на манипулативните политици, държавни органи и политически субекти да контролират тези процеси, налагайки им се да им се подчинят.

“Епохата на Нептун” предполага връщане на хармонията между човека и обкръжаващата го среда. На преден план излизат въпросите за ефективното използване на ресурсите, на оползотворяването на енергийните източници, устойчивото развитие и здравословния начин на живот, както и намиране на нови методи за лечение на тежки заболявания. Това е времето на което се възлагат надежди по откриването на ефикасно лечение на рака, генетични лекарства и “заместване” на болни органи и тъкани с нови.