Архив за категория ‘Мистерии’


December 7th, 2012 от Хороскопи Публикувано в Мистерии

Свали безплатни книги по Астрология от сайта Astroogle

Дали още е загадка календарът на Маите

2012 година е отдавна очаквана, най-вече заради предсказанията от календара на маите. Този календар все още се използва от жителите на Гватемала и Мексико. Вярва се, че в разчетеното послание е посочена датата 21/12/2012 година, която е последната от пълния цикъл от 5125 години, което би трябвало да доведе до слизането на Земята на бог Полонакте и настъпването на края на времето.

Част от съвременните астрономи поддържат хипотезата на маите, че на 21 декември 2012 г. положението на Земята ще се изравни със Слънцето и центъра на нашата галактика Млечния път. Това галактическо събитие става веднъж на всеки 25 800 години.

Има различни теории и спекулации около тази дата и астрологическите положения на планетите, но те не показват “край на света”. Може да се отпуснем и да отдадем случващото се по темата на превратното тълкуване на културата на маите. Митът за края на света според майския календар се разпространява, след като писателят Хосе Аргуелес нарича датата “края на света, какъвто го познаваме” в книгата си от 1987 г.

Календарът на маите е един от най-старите, но също така и от най-акуратните. Те разделяли годината на 18 месеца от по 20 дни, като за основа на цикличността на календара използвали лунните фази. Календарът им се състой от три циклични кръга – 13 дневен кръг, 20 дневен месец и 365 дневна година. Така пълното съвпадение на трите цикъла (представляващи два различни календара) се случва веднъж на 52 години.

Свещеният календар на маите е имал огромно влияние и върху предшестващите ги олмеки. Може да се разглежда като комбинация от две времеви системи: Цолкин (Tzolk’in) или “ритуален алманах” съставен от 260 дни, всеки от тях принадлежащ на 20 дневни божества в 13 серии; и втората времева система е слънчевия календар от 365 дни, наричан още Хааб (Haab).

Маите са създатели на “великите периоди”, които описват развитие на цивилизациите, а летоброенето им се отброява от деня на създаване на света – 3114 г.пр.н.е. За любителите на “края на света” е добре да се каже, че маите са калкулирали много по-дълги периоди от “великите периоди”, като например p’iktun, период равняващ се на 8000 години. Настоящият период, в който живеем, ще завърши на 13 октомври 4772 г., дата, която е изсечена в стената на “Храма на писанията” в Паленке и което явно показва, че краят на света все още няма да настъпи.


January 3rd, 2012 от Хороскопи Публикувано в Мистерии

Свали безплатни книги по Астрология от сайта Astroogle

Значението на магическото число 7

Всичко в материалния свят се движи, вибрира и се подчинява на определени закони. Духът от своя страна използва силата си, за да управлява материалния свят. Отношенията между духа и материята са подчинени на определени символи. Числата, цветовете, вибрациите, буквите, символите са само едно от многото измерения чрез които разкодираме света.

Нумерологията дава значение на всяка цифра, а 7 заема специално място в тази поредица.

Седем се счита за духовно и призрачно число. Съществува китайски празник подобен на “Вси Светий”, наречен “Нощта на Седемте“, когато се смята, че вратите на небето се отварят и духовете на починалите слизат в реалния свят.

Това число по никакъв начин не се асоциира с късмета, а напротив дава забавяне и трудности, отклонение от поставената цел, завъртане в “порочен кръг”, трудно намиране на решение и по-скоро забавя реализацията.

В някои култури това число се свързва с мъдростта придобита чрез търпение и преодоляване на трудностите и дава на човека философска мисъл и дълбоки усещания, както и богат емоционален свят наситен с много преживявания.

Седем е числото, което граничи с нереалното и затова се свърза и с планетата Нептун, която дава илюзии и желание да се отделяме от реалността в търсене на свои светове.
+ Прочети останалото


September 2nd, 2011 от Хороскопи Публикувано в Кабала, Мистерии

Свали безплатни книги по Астрология от сайта Astroogle

Кабалистката молитва “Ана Бекоах” – даващата сили

Молитвата към Бога наречена “Ана Бекоах” е една от най-силните и съдържа думи с молба за сили, това е молитвата “дай ми сили”, наричана на иврит още “Шем бен Мем Бет”.

“Ана Бекоах” е написана преди 19 века от великия кабалист рабби Нехуния бен Хаканна. Съдържа 17-те божии имена и е написана на 7 реда, като всеки ред съдържа точно по 6 думи. Всеки ред съответства на един ден от седемте дни на седмицата, които са и 7-те дни на Сътворението описани в първата глава на Библията.

Така пълната молитва съдържа 42 думи. Взимайки всяка първа буква от тези 42 думи се създава 42 буквеното име на Бога. Иврит се чете подобно на арабския език, т.е. от дясно на ляво. И така се получава 42 буквеното име на Бога:

За да се затвори напълно цикъла на Сътворението, молитвата започва с първата буква – Алеф и завършва с последната – Тав. В Кабала буквата Алеф символизира началото и въплъщението на божия дух в тялото на човека и съживяването на Адам от калта, а Тав символизира пълния синтез, но също така и печат, полаган върху запечатани документи и писания и показва завършеността на човека, неговото развитие и мисия. Буквата Тав символизира последния етап на пречистване, прозрение и съвършенство и е короната, която получава съвършената душа в края на развитието й.
+ Прочети останалото


March 7th, 2011 от Хороскопи Публикувано в Мистерии

Свали безплатни книги по Астрология от сайта Astroogle

Божественото число 777

Защо е божествено числото 777?

Много нумеролози и мистици са писали за числото 777 и неговите значения и колко внимателно трябва то да се използва. Числото 777 е важно най-вече в две мистични традиции.

Първата е базирана на еврейската традиция, която говори за идването на месията Исус, където това число се идентифицира с него, като число съставено от три пъти по седем, което е “съвършеното число” в еврейската традиция. Този начин на позоваване и закодиране на различни личности е известен още от древен Египет, където бог Хермес Трисмегистус (Тот) е наречен “три пъти велик”.

И ако приемем, че числото 777 е числото на Исус, то всичко знаем кое е “числото на звяра” 666, демона или Сатаната. В тази поредица от мистични числа нумерологията е закодирала отношенията в духовния свят. И за да завършим поредицата ще споменем и още едно число – 555, наречено “числото на Човека (Адам)”.

Втората традиция, която споменава числото 777 е Кабалата. Числото тук се свързва конкретно с името на английския окултист, магьосник и кабалист Алистър Кроули, който написва своята книга “777” върху Херметическата Кабала. В нея числото 777 се описва като един от пътищата, които могат да се поемат следвайки дървото на живота, което той разделя на три главни пътя. Тази система на интерпретация на Кабалата е сложна и трудна за обяснение и използва Дървото на Живота като схема чрез която практическия маг достига до записите на съдбата и ги променя.